Vip card - Thẻ thành viên

Thẻ VIP được Doanh Nghiệp phát hành dựa trên các thứ bậc sau: Diamond Card, Gold Card, Silver Card. Mỗi loại sẽ ứng với tiện ích ưu đãi, dịch vụ và chế độ của Doanh Nghiệp đối với chủ thẻ

Thẻ VIP thể hiện phong cách hiện đại tính chuyên nghiệp trong việc chăm sóc Khách Hàng, quản lý thông tin Khách Hàng và theo dõi lich sử giao dịch của Khách Hàng một cách thông minh hiệu quả. Giúp Doanh Nghiệp thay đổi chính sách kịp thời để củng cố và phát triển nguồn Khách Hàng, mang lại doanh thu cao hơn cho Doanh Nghiệp

Khách hàng tiêu biểu
Hỗ trợ trực tuyến
Yahoo bontina.coltd Mr.Ngọc Duy (0908 660 139)
Yahoo bontina.coltd Ms.Hồng Vân (0985 781 783)